پیروز

سینی چی

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای


برگی از زندگی

به لطف پروردگار و در سایه شمس‌الشموس امام هشتم(ع) در سال 1358 در خانواده‌ای‌مذهبی درمحله کوی گلچین و خیابان عنصری شهرمقدس‌مشهد به دنیا آمدم. دوران ابتدایی را در دبستان شهید ساقی و راهنمایی و متوسطه را به ترتیب در مدارس نمونه ‌دولتی ابرار و آینده‌سازان مشهد تا اخذ دیپلم ریاضی فیزیک طی نمودم.
انجام فعالیتهای مذهبی، فرهنگی و هنری در مدرسه و مساجد محلی بخصوص مسجد حجت و تربتیها و اشتغال به کار در این ایام در فروشگاه سینی چی که از ســال 1325 به اهتمــام دو پدر بزرگم یعنی حـاج ‌محمد و حاج ‌محمد کاظــم سینی‌چی در خیابان تهران تاسیس شده بود و در آن زمان از مشتریان فراوانی از اقشار گوناگون مردم برخوردار بود تجربیات فراوانی را در زمینه های مذهبی،فرهنگی و همچنین مردم داری به من منتقل نمود.